Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về nguyên tắc đầu tư Dự án khôi phục, cải tạo QL20, đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Tài chính về phương án tài chính, kế hoạch và nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư, bảo đảm tính khả thi của Dự án và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền

T. Huyền