Ngày 5/2, Tổng cục XDLL - CAND đã tổ chức sơ kết công tác học kỳ I và giao ban công tác quản lý giáo dục học viên. Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND đã chủ trì hội nghị.

Học kỳ I, cán bộ giáo viên và học viên các trường CAND đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành chương trình nhiệm vụ năm học.

Trong đó đã tích cực thực hiện các đề án, dự án và nghiên cứu cơ bản như: hoàn thiện đề án phát triển Học viện ANND và Học viện CSND thành cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành; hoàn thiện đề án tiền khả thi thành lập Trường Đại học kỹ thuật hậu cần CAND; thành lập các trường cao đẳng trên cơ sở các trường trung cấp An ninh, Cảnh sát.

Các trường CAND đã thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển sinh và kế hoạch đào tạo; tiếp tục đổi mới nội dung chương trình phương pháp nghiên cứu và biên soạn tài liệu dạy học; kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng được yêu cầu giảng dạy.

Học kỳ II, công tác đào tạo sẽ tập trung nghiên cứu xây dựng và đề xuất ban hành chương trình đào tạo cao đẳng, đồng thời thí điểm đào tạo theo niên chế kết hợp với đào tạo tín chỉ tại một số trường CAND

Thu Phương