Theo đó, VietnamPost và VNR sẽ cùng nghiên cứu, mở đại lý bán vé tàu của Đường sắt Việt Nam thông qua mạng lưới gồm trên 15.000 điểm giao dịch của Bưu điện Việt Nam. Đồng thời, VietnamPost sẽ thu hộ các khoản tiền từ các đại lý, nhà ga và thanh toán cho Đường sắt Việt Nam.

Ngoài ra, VietnamPost và VNR cũng thống nhất ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau với chất lượng dịch vụ và mức giá cạnh tranh

H.T.