Tại miền Bắc có 208 lộ đường dây bị sự cố, trong đó: Quảng Ninh (64 lộ), Hải Phòng (55 lộ); Nam Định (31 lộ), Thái Bình (35 lộ), Hà Nam (12 lộ), Hưng Yên (06 lộ), Lạng Sơn (02 lộ), Bắc Ninh (01 lộ), Bắc Giang (02 lộ). Hiện tại, ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn vẫn có mưa và gió từ cấp 6 đến cấp 9. Các Công ty Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức, chỉ huy các đội công tác trực tiếp kiểm tra, khắc phục sự cố để khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất.

Tại Hà Nội có 12 đường dây trung áp sự cố, đã được khắc phục xong vào sáng ngày 11/11. Riêng lưới điện 220kV có 2 đường dây bị sự cố khi bão đổ bộ là đường dây 273 và 272 Nhiệt điện Cẩm Phả - Trạm 500kV Quảng Ninh, hiện đã khắc phục xong. Lưới điện 110kV: có 16 đường dây 110kV và 01 trạm biến áp ở khu vực Quảng Ninh bị sự cố khi bão đổ bộ. Hiện tại đã đóng điện lại 13 đường dây, còn lại 03 lộ đường dây đang được xử lý khắc phục

V.H.