Nếu các thủ tục hoàn thành sớm, sẽ đưa phố hoa, cây cảnh vào hoạt động trước Tết Ất Mùi kịp phục vụ nhân dân vui Tết. Quận Hải Châu cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng để tổ chức khai trương phố chuyên doanh về hàng thời trang ở đường Lê Duẩn cùng phố chuyên doanh về điểm tâm ở đường Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 30/12/2014.

Viết Nam