Với tư cách là một giáo lý viên từng được khen ngợi có nhiều tích cực, tôi được cha xứ của tôi hằng răn dạy và tôi đã tâm huyết truyền lại những điều tốt đẹp đó cho các em, các cháu, các đôi tân hôn, nhất là các tân tòng trong giáo xứ… nhưng nay tôi thất vọng về vị linh mục Sơn. Chính bằng kiến thức, tôi lãnh nhận được từ các đấng răn dạy, tôi thấy việc làm của linh mục Sơn phạm các ý sau:

1. Một vấn đề đang có tính thời sự mà cả Giáo hội Công giáo Việt Nam đang ra sức thực hiện, đó là "Năm 2009 năm giáo dục Kitô giáo", nội dung của nó gắn giáo dục việc đạo lẫn việc đời, vậy mà ngài đương tâm đập phá trường lớp vậy ru?

2. Ngay từ sinh thời, khi vừa giành được chính quyền, Bác Hồ kính yêu đã phát động ngay vấn đề diệt giặc dốt, nghĩa là khắc phục sự ngu dân của thực dân; trường lớp trên bao năm - trồng người - mà toàn con em giáo xứ của ta là chính, không biết quê quán linh mục ở đâu, nếu ở đây thì chắc có cả con em của ngài, vậy mà ngài nỡ làm điều đó ư? Ngài đã làm cho con em của đồng bào Công giáo ta "đi chậm" hơn nữa về kiến thức rồi đấy, ngài nghĩ sao về chính sách ngu dân của thực dân?

3. Có là giáo lý viên… cực giỏi đi nữa thì mặt thần học tôi cũng chỉ là học trò của các đấng, nhưng tôi hiểu một câu của Thánh Phaolô dạy bảo: Giáo quyền phải biết vâng phục chính quyền; còn chủ trương Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào" thì ngài làm như thế có theo lời răn của Thánh Phaolô hay tinh thần Thư Chung hay không?

4. Tôi cũng được biết, năm nay Giáo hội Công giáo hoàn vũ phát động "Năm Linh mục" vậy tấm gương của linh mục Sơn có xứng với giáo dân, giáo phận và với Đức Giáo hoàng không. Đã có lời tuyên về đời sống linh mục và cũng trở thành phương châm của các linh mục "Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà Đức Kitô sống trong tôi". Lạy Chúa, Đức Kitô vô cùng yêu quý con trẻ, giáo xứ tôi nhà nhà treo bức ảnh "Chúa Giêsu và ba con trẻ"… Tóm lại hành động trên sao có thể gọi… "Đức Kitô sống trong tôi?"

Maria Vũ Thị Lam (Giáo phận Bùi Chu)