Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý "Nga Sơn", khu vực địa lý gồm các xã Nga Liên, Nga Tân, Nga Thủy và Nga Thanh. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển mạnh sản phẩm cói, đồng thời khẳng định chất lượng của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nga Sơn (Thanh Hóa) là nơi nổi tiếng về trồng cói, cây cói đã được trồng ở Nga Sơn từ lâu đời và là cây chủ lực trong cơ cấu phát triển nông nghiệp của huyện. Sản lượng cói ở Nga Sơn lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 30%.

Cây cói ở Nga Sơn khi tươi thân cói màu xanh mướt, bóng mượt, sau khi thu hoạch sợi cói có màu trắng đẹp, dai và bền. Sản phẩm từ sợi cói bóng đẹp, sợi nhỏ và đều. Đặc biệt là có sản phẩm cây cói dài, đạt trên 1,45m - là loại cói chuyên dùng để dệt nên những tấm chiếu vừa đẹp và bền - ít có nơi nào trồng được. Sản phẩm chiếu cói Nga Sơn xưa là một trong những vật cung tiến triều đình, được các bậc vua chúa và giới quý tộc ưa dùng

Nguyễn Mai Hương