Đường hoa chào đón du khách.

Chăm chút canh cho mai nở đúng ngày tết tại vườn mai Bác Hồ.

Nhiều biểu tượng lạ mắt cho sắc hoa thêm rực rỡ.

Hồn quê lưu luyến cuối đường hoa.

Hoa Nguyễn