Trước tình trạng có nhiều thông tin trên báo chí phản ánh tình trạng lạm thu đầu năm học, ngày 23/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, yêu cầu Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra, rà soát tình trạng nêu trên, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh kịp thời

V.H.