Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí - Viện trưởng Viện Du lịch, Chủ tịch Chi hội Đào tạo, Hiệp hội Du lịch TP HCM cho biết: Năm 1991, UEH đã thành lập Khoa Du lịch và bắt đầu đào tạo sinh viên chuyên ngành Du lịch từ khóa 14-ĐH Chính qui, và đây cũng là trường ĐH đầu tiên của miền Nam đào tạo chuyên ngành Du lịch.

Viện ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cấp quản lý chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp du lịch và hiếu khách tại Việt Nam. Với việc đào tạo các chuyên ngành du lịch ở các cấp đại học, tiến tới tổ chức đào tạo cao học và tiến sĩ, Viện được xác định là trung tâm nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao của ngành du lịch.

Lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UEH, Viện Du lịch với Trường Đại học Khoa học ứng dụng Stenden Hà Lan.

Tại buổi lễ ra mắt, diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UEH, Viện Du lịch với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Stenden Hà Lan (Stenden University of Applied Sciences).

Theo thỏa thuận, các bên cùng phối hợp thiết lập một mạng lưới nghiên cứu ba bên bao gồm: UEH (Việt Nam) - Stenden (Hà Lan) - Emsland (Đức) để trở thành một ‘‘tam giác’’ nghiên cứu tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, qua đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu vào thị trường của nhau.

Ở mỗi nước, một tập hợp ba thành phần gồm: cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học, được hình thành để xây dựng nguồn tri thức phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và tư vấn.

Tại Việt Nam, UEH sẽ là đơn vị chủ trì, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp để hình thành các dự án nghiên cứu cần thiết. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, mỗi bên sẽ thành lập ‘‘Trung tâm tri thức’’, có chức năng cùng nhau chia sẻ kiến thức, trao đổi giảng viên và sinh viên nhằm thực hiện các dự án nghiên cứu tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại quốc tế. 

Huyền Nga