Cụ thể, bà con xã Hoà Hải, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) được hỗ trợ 100 suất; xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) được hỗ trợ 200 suất; xã Phượng Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) 200 suất 

N.C.