Theo dự thảo Nghị định do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, để được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, nghệ sĩ được xét phải có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 15 năm trở lên, đồng thời, phải có ít nhất 2 Giải Vàng quốc gia.

Để được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, nghệ sĩ được xét phải có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 20 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên; đã được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ tại Hội đồng cấp cơ sở.

Đồng thời, có ít nhất 2 giải Vàng quốc gia tính từ thời điểm nộp hồ sơ tại Hội đồng cấp cơ sở của đợt xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” trước đó và được phong tặng, đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” tại Hội đồng cấp cơ sở của đợt xét hiện tại, trong đó có ít nhất 1 Giải Vàng trong thời gian 5 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ ở Hội đồng cấp cơ sở.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xây dựng bảng quy đổi các giải vàng trong nước hoặc quốc tế khác cũng như quy đổi thành tích của tác phẩm nghệ thuật để tính thành tích cho cá nhân tham gia xét tặng các danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”.

Theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cá nhân có tài năng đặc biệt xuất sắc, đoạt giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp đặc biệt uy tín của quốc tế hoặc có thành tích nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, đạt nhiều giải Vàng quốc gia được đặc cách xét phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

T.Tùng