Riêng việc nâng cấp gần 17km đường đoạn qua thị trấn Di Linh và Đức Trọng được Ban Quản lý các dự án Giao thông 9 triển khai thi công gần 5 năm qua nhưng cũng chưa xong, đường thì vẫn tiếp tục xuống cấp, đây chính là một trong những tác nhân gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên những cung đường này.

Không chỉ có QL20, chỉ cần ngược qua QL27, 723 đoạn qua Lâm Đồng cũng đều chung tình trạng. Cụ thể cung đường đèo đẹp nhất dẫn vào thành phố hoa là đèo Mi Mô được đầu tư hàng chục tỷ đồng và thi công gần 5 năm qua nhưng đến Festival hoa lần này vẫn chưa thông đường chỉ vì công trình chưa xong đã xuống cấp nghiêm trọng

N.H.