Trao đổi với báo chí về nội dung hoạt động chất vấn tại kỳ họp này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn cho biết đã có hơn 200 câu chất vấn của các đại biểu Quốc hội gửi đến các thành viên Chính phủ, các vị trưởng ngành.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng nhận được 37 câu hỏi, tập trung vào hiệu quả của gói kích cầu thứ nhất; giải pháp tái cấu trúc nền kinh tế; quản lý vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước... Đồng chí Trần Đình Đàn cho biết, Thủ tướng đã đồng ý dành một buổi để trả lời đại biểu về các vấn đề cử tri đang quan tâm.

Dự kiến, Thủ tướng sẽ đăng đàn vào sáng 19/11, ngày cuối cùng dành cho hoạt động chất vấn. Nhiều Bộ trưởng phụ trách những lĩnh vực "nóng" đã được đưa vào danh sách tham dự các phiên chất vấn tại nghị trường. Tính đến nay, Bộ trưởng Bộ Công thương nhận được 26 chất vấn, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 21 câu, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải và Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo cùng 20 câu. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp&Phát triển nông thôn nhận được 18 chất vấn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhận được hơn chục câu chất vấn.

Đồng chí Trần Đình Đàn cho biết, theo dự kiến ban đầu, sẽ có 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn trực tiếp, đó là Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.

Mỗi Bộ trưởng trả lời chất vấn trong một buổi, khác với các kỳ họp trước, mỗi Bộ trưởng, Trưởng ngành chỉ trả lời chất vấn trong khoảng 2 tiếng rưỡi. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn cho biết, một số Bộ trưởng không phải là đại biểu Quốc hội, không nằm trong danh sách trả lời chính thức cũng sẽ được mời tham dự, để sẵn sàng trả lời khi cần thiết.

Trong phần chất vấn cũng sẽ để cơ chế mở, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đều có thể tham gia trả lời chất vấn, để làm rõ trả lời đến cùng vấn đề đặt ra

Nhóm PVTS