Chiều dài toàn tuyến 11.821m, điểm đầu tại khe Van, xã Hướng Hiệp; điểm cuối giao với đường trung tâm khu tái định cư Hoong Cóc, xã Hướng Linh. Việc xây dựng đường nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho nhân dân các xã Hướng Hiệp, Hướng Linh (chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô); phục vụ công tác di giãn dân, khai thác tiềm năng rừng, phát triển kinh tế vùng gò đồi phía Tây Bắc huyện Đakrông. Đồng thời phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ mỗi khi có bão lũ xảy ra

Thanh Bình