Ngày 8/6/1945, dưới sự chỉ huy của ông, lực lượng khởi nghĩa đã giành được chính quyền trên một vùng rộng lớn từ Đông Triều đến Quảng Yên, Hải Phòng, Ba Chẽ và nhiều vùng đất ở khu vực Đông Bắc.

Được biết, đây là tượng đài bán thân được đúc bằng đồng, cao 3,425m với tổng kinh phí xây dựng hơn 300 triệu đồng

G.Bảo