Để phòng chống cháy rừng, ngoài việc làm tốt chế độ chính sách đãi ngộ đối với người tham gia bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiện toàn 130 Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy, mua sắm 97 máy móc thiết bị và hơn 2000 công cụ thủ công, xây dựng 505 hương ước bảo vệ rừng tại các thôn bản.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh dự báo các địa phương rất dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn năm nay là Bình Sơn, Đức Phổ, núi Long Đầu (xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi) và núi Thiên Ấn (phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi). Một số rừng ở cấp 4, cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, rất dễ xảy ra cháy nhanh, cháy lớn.

PV