Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an Tư Nghĩa và nhân dân đưa tiễn hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tấn Thích về an táng tại nghĩa trang huyện Tư Nghĩa.

Đồng chí Lê Văn Lai sinh năm 1936 tại thị trấn Leo, xã Nam Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tháng 8/1965, đồng chí vào Công an, đến tháng 9/1967, đồng chí Lai được chi viện vào miền Nam nhận nhiệm vụ công tác tại C2, Ban An ninh tỉnh Quảng Ngãi.

Vào ngày 15/7/1970, trong một trận càn thả bom B52 của địch, đồng chí đã hy sinh tại khu vực núi Đá Vách, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà.

Còn đồng chí Nguyễn Tấn Thích (thường gọi là Bích), sinh năm 1935 tại thôn Đông, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Đồng chí vào Công an, tham gia vào Ban An ninh huyện Tư Nghĩa tháng 10/1962. Ngày 5/10/1964, đồng chí Thích hy sinh tại núi Đá Vách, xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa.

Sau khi tìm được hài cốt liệt sĩ Lê Văn Lai và Nguyễn Tấn Thích, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Tư Nghĩa cùng chính quyền địa phương đã tổ chức truy điệu 2 liệt sĩ, đưa hài cốt về an táng tại nghĩa trang quê nhà

Thành Sự