Ba cầu: Nước Ren, Tài Năng và Sông Liên thuộc gói thầu số B2-4 nằm trong bước 2 - giai đoạn 1. Các cầu được thiết kế với quy mô vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL tải trọng HL-93, khổ cầu K-8 mét; đường hai đầu cầu theo tiêu chuẩn cấp 40 (TCVN4054-98). Tổng giá trị hợp đồng của gói thầu này trên 82 tỷ đồng.

Theo thiết kế, cầu Nước Ren (Km28+231,71 QL24) bắc qua sông Nước Ren thuộc thị trấn Ba Tơ có kết cấu 6 nhịp 33 mét BTCT DƯL tổng chiều dài 198 mét sẽ được xây dựng cách cầu cũ 180 mét về phía thượng lưu.

Cầu Tài Năng bắc qua suối Tài Năng tại lý trình Km29+300 (QL24) thuộc thị trấn Ba Tơ có kết cấu 2 nhịp dầm giản đơn bằng BTCT tổng chiều dài 36 mét sẽ được xây dựng ngay vị trí cầu cũ.

Cầu Sông Liên bắc qua sông Liên tại lý trình Km30+037 (QL24) thuộc thị trấn Ba Tơ có kết cấu 6 nhịp dầm chữ I giản đơn BTCT DƯL tổng chiều dài 198 mét sẽ được xây dựng cách cầu cũ 27 mét về phía thượng lưu. Thời gian thi công 3 cầu này dự kiến trong vòng 24 tháng.

Khi 3 cầu này hoàn thành góp phần tăng khả năng đáp ứng giao thông trên QL24, đặc biệt không để gián đoạn giao thông trong mùa mưa lũ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho huyện Ba Tơ và tỉnh Quảng Ngãi cũng như các tỉnh Tây Nguyên

Trần Ánh