Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh bão này gồm các hạng mục nạo vét luồng và khu nước, hệ thống trụ neo tàu, nhà quản lý, hệ thống phao, đèn báo hiệu, thông tin liên lạc.

Dự án hoàn thành sẽ bảo đảm cho 1.200 tàu thuyền có công suất đến 300 CV neo đậu tránh trú bão

N.K.