Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Đền tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đường 20-Quyết Thắng. Chương trình nghi lễ tưởng niệm theo nghi thức nhà nước và nghi lễ tế do bộ phận hành lễ của tổ chức Phật giáo và hành lễ tín ngưỡng dân gian phối hợp thực hiện với nhiều nội dung như: Lễ dâng hương, nghi lễ cầu siêu, lễ phóng sanh, lễ cúng ngọ - tiến linh, nghi lễ Bạt độ giải oan…

Lễ truy niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Hang Tám cô và đường 20-Quyết Thắng nhân “húy nhật” lần thứ 40 của các liệt sĩ Hang Tám cô nhằm tôn kính, ghi ơn công lao của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong những năm đánh Mỹ. Đồng thời giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, nâng cao ý thức chính trị cho thế hệ trẻ

Sông Lam