Ngày 23/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Trong 3 năm qua (2011-2014), tỉnh Quảng Bình đã tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị định 80/2011/NĐ-CP, cũng như quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt trở về nơi cư trú. Chính nhờ vậy đến nay nhiều người chấp hành xong án phạt tù khi về địa phương đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng và chính quyền địa phương, nhiều người đã sớm hoàn lương, ổn định cuộc sống, không tái phạm tội, vi phạm pháp luật, trở thành người có ích cho xã hội.

Trong 3 năm qua, các cấp ủy, đoàn thể, ban, ngành ở Quảng Bình đã giúp đỡ 2.527 người chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú, trong số đó đã có 1.492 trường hợp đã có việc làm ổn định, thu nhập khá, có 172 trường hợp vươn lên làm giàu và tạo điều kiện việc làm cho những người khác sau khi chấp hành xong án phạt

Sông Lam