Việc công nhận cây di sản Việt Nam cho quần thể cây chò chỉ ở xã Phú Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và bảo tồn nguồn gen quý hiếm của loài cây chò chỉ. Đây là hướng mới để huyện Bắc Mê khai thác triệt để, xây dựng phát triển du lịch sinh thái gắn với giới thiệu văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Bắc Mê.

PV