Theo quy hoạch được duyệt, diện tích đô thị vệ tinh Sóc Sơn là 5.459ha, dự báo dân số đến 2030 là 247.000 người, với tính chất, chức năng chính là đô thị dịch vụ và đô thị sinh thái gắn với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, các khu công nghiệp; phát triển không gian, cảnh quan xanh Núi Sóc và các sông, hồ hiện có.

Đây sẽ là thành phố vệ tinh phía Bắc Thủ đô, đóng vai trò là trung tâm vùng huyện Sóc Sơn, đáp ứng yêu cầu giãn dân, giảm tải cho khu vực trung tâm, hình thành các trung tâm dịch vụ gắn với công nghiệp sạch và các đầu mối giao thông quan trọng.

Trước mắt tiếp tục sử dụng trung tâm hành chính hiện có, về lâu dài, khi đô thị vệ tinh phát triển sẽ bố trí trung tâm hành chính mới phía Tây nam thị trấn, huyện lỵ Sóc Sơn. Với làng xóm hiện có sẽ cải tạo, chỉnh trang, bổ sung hạ tầng kỹ thuật và kiểm soát không gian kiến trúc theo hướng xây dựng thấp tầng, bảo tồn truyền thống, hạn chế san lấp hồ, ao...

Hải Châu