Theo đó, tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo sức ép về nhà ở tăng cao, dẫn đến giá nhà đất tại đô thị sẽ ngày càng trở nên đắt đỏ.

Số lượng người nghèo đô thị cũng tăng lên và phải đối mặt với khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở với giá phù hợp khả năng tài chính. Do đó, Nhà nước cần có các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phát triển nhà ở với giá cả phù hợp.

Được biết, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã và đang tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ nhà ở. Với chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đến nay, trên cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 98 dự án, quy mô xây dựng khoảng 47.700 căn hộ và đang tiếp tục triển khai 153 dự án với quy mô xây dựng khoảng 93.800 căn hộ, bao gồm cả một số dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. 

Với chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp, đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 100 dự án, quy mô xây dựng khoảng 41.000 căn hộ. Hiện có 73 dự án đang được tiếp tục triển khai với quy mô khoảng 88.400 căn hộ.

Tuy nhiên, theo mục tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia (được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 2127/QĐ-TTg ngày 30.11.2011), để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp, đến năm 2020 cần có 12,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội. 

Song, đến thời điểm này, việc phát triển nhà ở xã hội mới đạt khoảng 33%, tương đương hơn 4 triệu m2 sàn nhà ở xã hội.

Hải Châu