Cụ thể, đối với bệnh tâm thần phân liệt, trong năm qua dự án đã triển khai tại hơn 8.600 xã, phường trong cả nước; số bệnh nhân phát hiện, quản lý điều trị mới trong năm gần 3.600 bệnh nhân. Trong đó, phục hồi chức năng, giảm tỷ lệ mãn tính tàn phế xuống dưới 20% số bệnh nhân tâm thần phân liệt được phát hiện và quản lý.

Bệnh động kinh cấp độ 2 trong năm 2013, trên cả nước đã phát hiện, quản lý và điều trị cho gần 12.000 bệnh nhân mới; qua phát hiện đã điều trị ổn định, chống tái phát cho 80% số bệnh nhân động kinh được phát hiện và quản lý...

Được biết, năm 2014, dự án sẽ triển khai việc phát hiện và quản lý bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh tại 200 – 300 xã, phường; tiếp tục điều tra phát hiện, quản lý, điều trị, phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm. Ngoài ra, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an ninh xã hội

Hải Châu