Ngày 27-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết: Đội cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ 584 của đơn vị đã phát hiện, cất bốc được 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Văn, xã Gio An. 

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở thôn Tân Văn.
Các hài cốt đều nằm trong tăng võng, rải rác và cách xa nhau, cùng các hiện vật kèm theo của bộ đội. 

Bước đầu xác định các anh hy sinh vào khoảng thời gian 1967- 1968. Hiện tại, Đội 584 đang tiếp tục tìm kiếm mở rộng hài cốt liệt sĩ ở khu vực này.

Thanh Bình