Đây là sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế với nhiều tiện ích và ưu đãi dành cho khách hàng sở hữu xe máy và có thu nhập tối thiểu 7 triệu/tháng nếu sinh sống tại các thành phố trực thuộc Trung ương hay tối thiểu 5 triệu/tháng nếu sinh sống tại các tỉnh, thành khác với thời gian làm việc chính thức tại một đơn vị từ 3 tháng trở lên.

Chủ thẻ sẽ được ưu đãi và giảm giá khi sử dụng các dịch vụ liên quan đến xe máy như: sửa chữa bảo trì và thay thế phụ tùng, rửa xe…

Đ.Thắng