Tổng số tiền xử phạt đối với sai phạm của Báo Giáo dục Việt Nam là 50 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu Báo Giáo dục Việt Nam phải thực hiện gỡ bỏ bài báo nêu trên và thực hiện cải chính thông tin sai sự thật theo đúng quy định của pháp luật.

HT