Tại 2 cơ sở trên, Đoàn thanh tra đã phát hiện 12 thiết bị kích sóng di động, 2 thiết bị bộ đàm, 42 chiếc anten và các phụ kiện kèm theo không có hóa đơn, chứng từ; ngoài ra, các thiết bị kích sóng di động không có giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy theo quy định.

Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra và lập biên bản cơ sở vi phạm

Đoàn thanh tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ toàn bộ số thiết bị thu phát vô tuyến điện trên. Theo đó, 2 cơ sở này bị xử phạt 46 triệu đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm nêu trên. 

HT