Năm 2015, SIAAP sẽ hỗ trợ TP Huế xử lý nước thải ở khu vực sông Ngự Hà với kinh phí khoảng 100.000 euro và 300.000 euro trong 2 năm tiếp theo.

Trước đây, SIAAP cũng đã tài trợ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế gần 350.000 euro để thực hiện công trình cải tạo hồ xử lý nước rỉ rác Thủy Phương tại bãi rác Thủy Phương (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy), nhằm khắc phục ô nhiễm từ bãi rác, bảo vệ môi trường sống khu dân cư.

A.Khoa