Tại đợt tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình  phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 361/QĐ-TTg  ngày 7/3/2016 của Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Thuận đã thẳng thắn nhận định, trong thời gian tới, công tác phòng chống  mại dâm tại địa phương sẽ còn nhiều khó khăn, phức tạp.

Bởi lẽ, địa phương sẽ tiến hành xây dựng nhiều công trình dự án trọng điểm về kinh tế-xã hội. Lao động từ nhiều địa phương đến làm việc (trong và ngoài nước), nhu cầu ăn, nghỉ ở các khách sạn, nhà nghỉ, massage, karaoke, các quán nhậu sẽ tăng cao, nhất là khu vực ven biển và các vùng giáp ranh. Đây thường là những khu vực phức tạp về an ninh trật tự, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. 

Bên cạnh đó, các ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng hiện đại, sự phổ biến của các trang mạng xã hội sẽ là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng mại dâm lợi dụng để hoạt động đơn lẻ, không cần phải có người quản lý hoặc môi giới nên việc đấu tranh phòng chống mại dâm sẽ ngày càng khó khăn hơn. Do vậy, các cơ quan chức năng của các ngành, các cấp cần tăng cường phối hợp kiểm tra phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 7/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020. 

Công tác phòng, chống mại dâm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.  

Vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống mại dâm, ma túy của tỉnh và địa phương được tăng cường. Nguồn lực cho công tác phòng, chống mại dâm và kiểm soát mại dâm sẽ được đầu tư theo khả năng, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn nhưng cũng đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa ở những lĩnh vực phù hợp. 

Công tác phòng ngừa được xác định là giải pháp chiến lược, lâu dài, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, nhà trường, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Công an tỉnh Ninh Thuận sẽ tăng cường tổ chức phối hợp kiểm tra, triệt phá tệ nạn mại dâm, đồng thời phối hợp khảo sát, thống kê và quản lý các đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, xóa bỏ triệt để những tụ điểm mua bán dâm, tổ chức những họat động trái phép, phấn đấu chuyển hóa làm trong sạch các địa bàn không để xảy ra phức tạp phát sinh hoặc tái trở lại.

 Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ... phải được tăng cường kiểm soát, quán lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, không để các đối tượng lợi dụng mua bán dâm. Chủ cơ sở kinh doanh để xảy ra tội phạm và tệ nạn mại dâm, ma túy tại cơ sở mình quản lý hoặc có hành vi tiếp tay, bao che cho các đối tượng tổ chức mại dâm hoặc sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý nghiêm. 

Cũng trong giai đoạn 2021-2025, Ninh Thuận sẽ thực hiện rà soát, thống kê chính xác, thường xuyên, lập danh sách cụ thể người hoạt động mại dân và nghi vấn hoạt động mại dâm, tập trung nguồn lực cho công tác dự phòng, can thiệp sớm đối với người có hành vi hoạt động mại dâm, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng. Đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm, ma túy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, tập huấn nâng cao năng lực cho. Các lực lượng có sự phối hợp chặt chẽ, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an. 

Ngoài ra, các ngành tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh xây dựng Chương trình tổng hợp về phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về và xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy trên địa bàn. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong nhân dân về phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, phòng, chống mua bán người cũng sẽ được tăng cường và đẩy mạnh hơn. 

Hoa An