Theo Tổng Giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh, việc mở rộng dự án của PVEP tại quốc gia Nam Mỹ này có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đầu tư thăm dò khai thác dầu khí ra nước ngoài của PVEP nói riêng và của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nói chung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Khạnh cho rằng, để đạt mục tiêu gia tăng trữ lượng đạt 122 triệu tấn quy dầu; tổng sản lượng khai thác đạt 44 triệu tấn quy dầu (trong nước 34 triệu tấn, nước ngoài 10 triệu tấn) trong giai đoạn 2011-2015, PVEP sẽ tập trung đầu tư khoảng 16,5 tỷ USD cho thăm dò, khai thác dầu khí; đẩy nhanh công tác phát triển các mỏ mới, bảo đảm đưa các mỏ như: Pearl, Topaz, Ðại Hùng giai đoạn 2, Chim Sáo, Hải Sư Trắng và Hải Sư Ðen, Tê Giác Trắng, Sư Tử Trắng, Thăng Long, Ðông Ðô, Sư Tử Nâu, Cá Voi - Kim Long - Ác Quỷ vào khai thác đúng tiến độ

Nguyễn Kim Anh