Bác sĩ Quốc tốt nghiệp Chuyên khoa cấp 2 chuyên ngành Nội tổng quát; cử nhân quản trị bệnh viện, đang học năm thứ 2 chương trình nghiên cứu sinh chuyển đổi từ chuyên khoa II sang tiến sĩ y khoa. Nguyên GĐ BV Gò Vấp, bác sĩ Nguyễn Thế Gia tạm thời theo chỉ đạo về Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, chờ phân công nhiệm vụ mới.

Trước đó cuối năm 2011, đầu năm 2012, 50 CBCNV BV này đã có đơn thư gửi tới các cơ quan chức năng phản ánh bức xúc xung quanh việc điều hành, cũng như sử dụng nhân sự, cách quản lý của nguyên GĐ Nguyễn Thế Gia; việc bác sỹ Gia lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi cho người thân tín là bác sỹ Trần Thanh Cường nắm giữ nhiều vị trí quan trọng, cùng nhau câu kết để hưởng lợi từ việc khám và chữa bệnh tại bệnh viện.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, đầu tháng 3/2012, PV Báo CAND đã thực hiện xác minh, điều tra theo đơn thư.

Sau phản ánh của Báo CAND, từ tháng 3/2012 tới tháng 5/2012, thanh tra UBND quận Gò Vấp và Phòng Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã thực hiện Thanh tra toàn bộ hoạt động về tài chính, tổ chức, bố trí nhân sự,… tại BV này.

Tháng 6/2012, theo kết luận của Đoàn Thanh tra, các phản ánh trong đơn thư và phản ánh trên Báo CAND đa phần đều đúng. Thanh tra quận Gò Vấp đã thực hiện cuộc họp công khai trước toàn thể CBCNV BV, công bố kết luận thanh tra, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có sai phạm liên quan

H.Nga