Để chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngày 30/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hoàn thành chương trình lớp 12 THPT theo đúng kế hoạch của các Sở, đặc biệt không được cắt xén chương trình đã qui định.

Các trường chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức việc ôn tập, đảm bảo thời gian, tập trung vào những kiến thức kỹ năng cơ bản nằm trong chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với điều kiện địa phương và khả năng nhận thức của học sinh...

T.P.