Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có 4 khu, cụm công nghiệp hình thành và đi vào hoạt động, thu hút hàng chục ngàn lao động, trong đó có khoảng hơn 100 người Trung Quốc. Do vậy, việc đảm bảo an toàn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người lao động nước ngoài là việc làm cần thiết và quan trọng.

Công an tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác tại 4 khu công nghiệp, phối hợp với các doanh nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp, các ban, ngành chức năng và các chủ doanh nghiệp nước ngoài tuyên truyền, định hướng tư tưởng và vận động công nhân không tụ tập biểu tình trái pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, tích cực bảo vệ trụ sở doanh nghiệp, ổn định phát triển sản xuất.

Công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ bản chất sự việc, cũng như chủ trương biện pháp của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vận động nhân dân thể hiện lòng yêu nước một cách sáng suốt, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động và có các hành động đập phá, hủy hoại tài sản trong các khu công nghiệp, gây mất ANTT, vi phạm pháp luật.

Công an huyện Yên Khánh và chủ doanh nghiệp thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình.

Lực lượng Công an đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tăng cường xuống địa bàn, tổ chức lực lượng ứng trực 24/24h, trực tiếp xuống các doanh nghiệp nắm chắc tình hình. Tham mưu cho các doanh nghiệp tăng cường công tác tự bảo vệ tài sản, đảm bảo ANTT địa bàn; tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, yêu cầu chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền phản động, không tham gia hành vi gây rối, đình công… Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tăng cường nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, giải thích cho công nhân, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động rà soát các địa bàn trọng điểm có dấu hiệu phức tạp để có kế hoạch đảm bảo ANTT, đảm bảo an toàn cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp. Tại các doanh nghiệp, chủ đầu tư và các tổ chức công đoàn cũng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, giải thích cho công nhân lao động, do vậy, công nhân trong các doanh nghiệp nhận thức rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất kinh doanh.

Do chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, kết hợp với tuyên truyền vận động nên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhân dân đã chấp hành nghiêm yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ không tham gia biểu tình trái pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội; tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh nói chung và tại các khu công nghiệp nói riêng được bảo đảm, không xảy ra các hoạt động gây rối trật tự. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp diễn ra bình thường

Hà Thanh Thủy