Việc Quốc hội thông qua qua dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) với 86,84% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, trong đó điểm mới quan trọng nhất là luật đã thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính của công dân.Từ đó việc chuyển đổi giới tính đã được hợp pháp hóa tại Việt Nam, những người đã trải qua phẫu thuật chuyển giới sẽ có quyền đăng ký thay đổi hộ tịch (tên, giới tính) theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính mới.

Buổi gặp mặt của hơn 20 người chuyển giới với mục đích chúc mừng Bộ luật đã thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính của công dân.
Mang theo những nụ cười, khẩu hiệu “ Chúng tôi là lịch sử”; “Tự hào là người chuyển giới”,….và biểu tượng lá cờ chuyển đổi giới tính những người chuyển giới đã đi bộ qua các con phố  để đến trước tòa nhà Quốc hội để thể hiện lòng vui mừng khi Quốc hội thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong đó thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính của công dân.
Những nụ cười vui mừng và những khẩu hiệu luôn được các bạn giơ cao.
Sự kiện này cũng được sự quan tâm của nhiều phóng viên và đài Truyền hình.
Những nụ cười rạng rỡ khi cầm lá cờ biểu tượng của chuyển đổi giới tính .
Biểu tượng của sự quyết tâm với một cuộc sống mới

Trần Ngọc - Bùi Xuân