Thỏa thuận kí kết giữa Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam sẽ được coi là nền tảng cho việc tiếp tục sự hợp tác thành công giữa hai nước trong lĩnh vực tuyển chọn nhân lực có chuyên môn.

Trong Ý định thư này nêu rõ những điều kiện cần phải đáp ứng khi thực hiện việc quảng bá, tư vấn và đào tạo thanh niên Việt Nam trở thành điều dưỡng viên tại Đức trong tương lai một cách có hiệu quả. Những điều kiện này dựa trên những kinh nghiệm thu được trong những năm vừa qua trong khuôn khổ các dự án thí điểm đã thực hiện.

Theo đó, các học viên tham gia đào tạo cần phải có chứng chỉ tiếng do Viện Goethe cấp và hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Mặt khác, các cơ sở đào tạo tại Đức cần chi trả các chi phí cần thiết cho việc nhập cảnh, đồng thời trả một khoản học bổng cho các học viên, nhằm đảm bảo cho các học viên có thể trang trải chi phí sinh hoạt mà không cần hỗ trợ của Nhà nước. Về cơ bản, các học viên không phải trả phí tuyển chọn và môi giới.

Hợp đồng hợp tác đầu tiên dựa trên Ý định thư này với những nguyên tắc cơ bản trong tuyển chọn một cách công bằng để đào tạo trong ngành chăm sóc người già vừa được kí kết hồi tháng 4 năm 2015, giữa công ty Vivantes, một tập đoàn bệnh viện cộng đồng lớn nhất nước Đức ở Berlin, và Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB). Hiện nay, quá trình tuyển sinh đang được thực hiện để chọn ra 200 học viên đầu tiên bắt đầu tham gia khóa học tiếng tại Viện Goethe Hà Nội trong tháng 8 tới.

Sau khi kết thúc thành công khóa học tiếng, các học viên sẽ được sang Đức trong năm tới và bắt đầu học ngành điều dưỡng. Sau đó, họ có thể làm việc trong ngành này với những điều kiện làm việc giống như các đồng nghiệp người Đức, đồng thời có thể tự quyết định thời gian họ sẽ ở lại Đức làm điều dưỡng viên.

Những dự án hợp tác trong việc tuyển chọn học viên Việt Nam cho ngành chăm sóc người già tại Đức được triển khai trong tương lai phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện cơ bản sau:

1, Không thu phí môi giới:

- Các cơ quan, tổ chức tham gia tư vấn, đào tạo và giới thiệu học viên tại Việt Nam không được phép thu hoặc nhận phí tư vấn, tuyển chọn và giới thiệu học viên.

- Đơn vị thực hiện phía Việt Nam COLAB được thu một khoản phí hành chính thu một lần với mức tối đa là 300 Euro.

2, Trách nhiệm của học viên:

- Có chứng chỉ tiếng Đức bậc B2 do viện Goethe cấp

- Hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết do các cơ quan đối tác tổ chức

3, Trách nhiệm của cơ sở đào tạo tại Đức:

- Chịu một phần hoặc toàn bộ chi phí cho việc đào tạo tiếng Đức

- Chịu mọi chi phí cần thiết để học viên nhập cảnh vào nước Đức (bao gồm phí kiểm tra sức khỏe, lệ phí thị thực, tiền vé máy bay và tàu xe đi lại).

- Cấp một khoản học bổng đủ để học viên trang trải chi phí sinh hoạt mà không cần hỗ trợ của nhà nước.

V.Cường