Theo bà Nguyễn Hoàng Phượng, Trung tâm Con người và Thiên nhiên, tình trạng vi phạm môi trường ở Việt Nam ngày càng có xu hướng tăng. Năm 2013, chỉ riêng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phát hiện hơn 13.300 vụ vi phạm trên toàn quốc, tăng 34% so với năm 2012. Năm 2014, có tới 41,11% số vụ thanh tra có vi phạm do Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Theo Cục Cảnh sát môi trường, số vụ xử lý hình sự chiếm chưa tới 2% tổng số vụ vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường và an toàn thực phẩm bị phát hiện, xử lý trong giai đoạn 2006-2013.

Theo các chuyên gia, hiện nay, chế tài xử lý vi phạm môi trường đang tồn tại nhiều khoảng trống lớn trong cả chính sách lẫn thực thi, tạo ra sự bất bình đẳng giữa những người được hưởng lợi và những người bị thiệt hại, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các dự án phát triển tuân thủ pháp luật và những dự án vi phạm.

PV