Theo lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm, đến ngày 22/1, trong số 80 doanh nghiệp đã có đến 33 doanh nghiệp đăng ký tăng giá cước dịp Tết.

Trong số này chỉ có hai doanh nghiệp chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An có mức tăng thấp là Công ty TNHH Văn Minh (tăng 4,6%) và Công ty Thạch Thành tăng 35%, còn lại các doanh nghiệp đều tăng từ mức 40 - 60%. Thậm chí, có doanh nghiệp như xe Tuấn Sự chạy tuyến Hà Nội - Quỳnh Lưu (Nghệ An) tăng đến 130% (từ mức 120.000 đồng/khách lên tới 280.000 đồng/khách).

HTX Vận tải Đồng Tâm có xe chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội, trong tờ trình xin tăng giá vé lên 50% từ ngày 17/1 đã ghi rõ: “...Chúng tôi xin đăng ký giá cước tăng 50% theo như các doanh nghiệp thống nhất tăng giá bù chiều rỗng chiều đi và chiều về cả dịp trước và sau Tết”

T. Huyền