Thậm chí, một số loại TACN chất lượng chỉ đạt 10% so với yêu cầu, đặc biệt có những loại sản phẩm đưa đi xét nghiệm không phát hiện có axit amin mà chủ yếu là tro (chiếm đến 90%).

Theo Cục Chăn nuôi, Cục đã cùng với các doanh nghiệp làm việc với nhà cung cấp nhưng hầu hết đều là trung gian nên  không có khả năng và năng lực khắc phục hậu quả. Do đó, Cục Chăn nuôi đã phải phát ra khuyến cáo các doanh nghiệp cần cẩn trọng và kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng TACN nhập khẩu.

C.L.