Dự án được thực hiện trong 25 tháng với kinh phí gần 4 triệu USD. Dự án sẽ làm sạch bom mìn, vật nổ trên diện tích 2.550ha thuộc 3 huyện trên với độ sâu dò tìm đến 5m.

Theo thống kê, hiện cả nước còn khoảng 6 triệu ha đất bị ô nhiễm bom mìn, với số lượng khoảng 800.000 tấn bom mìn.

Các địa phương có bom mìn sót lại nhiều nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

K. Vy