Đây là chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) do Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại. Theo đó, chương trình học bổng JDS sẽ cấp học bổng cho 30 ứng viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam, có năng lực để theo học chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 2 năm tại các trường đại học của Nhật Bản.

Khóa học sẽ trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện đại cho cán bộ, để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước. Điều kiện để dự tuyển là cán bộ công chức có tuổi đời từ 24 đến 39; tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường đại học của Việt Nam, hoặc nước ngoài và cam kết tiếp tục làm việc cho cơ quan nhà nước Việt Nam, sau khi kết thúc chương trình học tập.

H.T.