Danh sách các dự án này được Đại sứ quán Nhật Bản thông báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 15/5.

Ông Kishida Shigeru – đại diện Đại sứ quán Nhật Bản cho biết: Những chương trình hợp tác kỹ thuật này nhằm chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm, kỹ thuật của Nhật Bản đã có, nhằm giúp Việt Nam giải quyết những vấn đề đang phải đối mặt như môi trường, cải cách ngân hàng, tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước.

Trong số 12 dự án này, sẽ có dự án giúp Việt Nam tăng cường năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước; tái cơ cấu ngân hàng và giải quyết nợ xấu; tăng cường hệ thống và hoạt động về tiêu chuẩn hợp chuẩn giai đoạn 2. Ngoài ra, phía Nhật Bản cũng sẽ tiếp nhận đào tạo cho khoảng 179 cán bộ hành chính Việt Nam, trong đó có cả lĩnh vực bảo an trên biển (gồm 2 dự án: đào tạo cán bộ Việt Nam về kỹ thuật xây dựng và lập bản đồ biển và đào tạo về kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ)

V.H.