Theo bản ghi nhớ này, Nhật Bản sẽ giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực cụ thể như khảo sát, khai thác, chế biến đất hiếm; điện hạt nhân vì mục đích hòa bình; kế hoạch viện trợ xanh (GAP)… Ngược lại, Việt Nam cũng sẽ ưu tiên cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, hoạt động tại Việt Nam

H. Ly