Do mở cửa xả lũ nên mức nước hạ lưu đập thủy điện tăng đạt mức 16,97m. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đang huy động tối đa công suất phát điện các tổ máy, nâng mức sản xuất đạt 30-33 triệu kWh/ngày. Do mực nước hạ lưu đang lên, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hòa Bình đã yêu cầu các xã dọc hạ lưu đập thủy điện Hoà Bình, nhất là tuyến đê Trung Minh - Phú Cường (huyện Kỳ Sơn) tăng cường kiểm tra hệ thống đê, chống sạt lở, đảm bảo an toàn về tài sản và con người

Thu Trang