Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, nêu rõ, các nhà khoa học được đảm bảo sinh hoạt phí, chỗ ở, chỗ làm việc, phương tiện đi lại; cấp thị thực xuất nhập cảnh (kể các các thành viên gia đình) có giá trị sử dụng nhiều lần phù hợp với thời gian làm việc; miễn thuế thu nhập cá nhân; được hưởng bảo hiểm trong thời gian làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam…

Theo nội dung dự thảo, các nhà khoa học này cũng được thỏa thuận với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam về ký hợp đồng lao động theo quy định của luật pháp Việt Nam, trong đó quy định rõ định mức thù lao, mức lương, các chế độ được hưởng, các chi phí liên quan đến công bố và đăng ký kết quả nghiên cứu trong nước và nước ngoài.

Các nhà khoa học là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động tại cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được hưởng nhiều ưu đãi từ Chính phủ. Ảnh minh họa.

Được đảm nhiệm giữ các chức vụ quản lý cấp trường, cấp khoa, cấp bộ môn và các vị trí chủ chốt trong các dự án trọng điểm về khoa học và công nghệ nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Được ưu tiên bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, giáo sư; phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân; được khen thưởng, vinh danh nếu có thành tích xuất sắc trong thời gian làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam

Thanh Tùng