Làng cá trên sông La Ngà tiêu điều sau đợt cá chết hàng loạt.

Theo đó, thời điểm trước khi xảy ra tình trạng cá bè chết hàng loạt, nước sông La Ngà tại đoạn có các bè nuôi xuống thấp, trong khi khu vực này lượng bè cá khá dày. 

Đã vậy khi xảy ra trận mưa lớn kéo dài từ tối 15 đến sáng ngày 16-5, nước cuốn theo rác thải, các chất ô nhiễm từ trên bờ đổ về sông La Ngà làm tăng độc tố nguồn nước dẫn đến cá bị sốc, chết hàng loạt. 

Với nguyên nhân do thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai sẽ cùng với các cơ quan liên ngành và UBND huyện Định Quán sẽ họp bàn việc thực hiện việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định và giải pháp để không tái diễn tình trạng cá bè chết hàng loạt trong thời gian tới.


Ngọc Sơn