Tại Bảo tàng Đà Nẵng, nguyên TBT đã dành nhiều thời gian lắng nghe các cán bộ của  Bảo tàng giới thiệu về 3 tập bản đồ do nhà nước Trung Quốc qua các thời kỳ xuất bản, được Việt kiều Trần Thắng (hiện sống tại Mỹ) sưu tầm hiến tặng thành phố Đà Nẵng.

Các tập bản đồ gồm "Trung Quốc địa đồ" do phái bộ The China Inland Mission có trụ sở ở Thượng Hải, London, Philadelphia, Toronto và Melburn biên soạn và phát hành năm 1908 bằng tiếng Anh của nhà Thanh (Trung Quốc); "Trung Hoa bưu chính dư đồ" do Tổng cục Bưu chính thuộc Bộ Giao thông của Trung Hoa Dân Quốc xuất bản lần đầu năm 1919 ở Nam Kinh bằng 3 thứ tiếng Trung - Anh - Pháp; và "Trung Hoa bưu chính dư đồ" do Tổng cục Bưu chính, thuộc Bộ Giao thông của Trung Hoa dân quốc tái bản (và có bổ sung) tại Nam Kinh năm 1933, cũng in bằng 3 thứ tiếng Trung - Anh - Pháp. “Đây là những tài liệu chính thống do hai triều đại nối tiếp nhau của nhà nước Trung Quốc (là nhà Thanh và Trung Hoa Dân Quốc) phát hành vào nhiều thời điểm lịch sử khác nhau, thể hiện rằng Trung Quốc luôn thừa nhận cương vực phía Nam của họ chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam, còn Hoàng Sa và Trường Sa thì chưa bao giờ thuộc về chủ quyền của họ.  Những tập bản đồ này đã có giá trị lớn trong việc phản biện những đòi hỏi chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam!"...

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến thăm Bảo tàng Đà Nẵng, nơi đang lưu giữ và trưng bày nhiều tư liệu quý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sau khi tham quan toàn bộ Bảo tàng Đà Nẵng, nguyên TBT Lê Khả Phiêu đã dành rất nhiều tâm huyết, ghi những dòng cảm tưởng vào sổ lưu niệm của Bảo tàng. Trong đó, ông đã khen ngợi và nhận xét Bảo tàng Đà Nẵng nói riêng, nhân dân Đà Nẵng nói chung có một việc làm hết sức thiết thực, có ý nghĩa rất lớn thông qua việc sưu tập được rất nhiều hiện vật, tư liệu phong phú việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam cũng như cuộc đấu tranh dũng cảm, bền bỉ của nhân dân và lực lượng vũ trang Đà Nẵng qua các thời kỳ…. Đặc biệt, nguyên TBT Lê Khả Phiêu nhấn mạnh: Nhân dân Đà Nẵng cũng như nhân dân cả nước phải luôn luôn nhớ lời dặn của Vua Lê Thánh Tông trong sắc dụ năm 1473 gửi viên quan trấn thủ biên giới Lê Cảnh Huy” được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? …“…

H.Thu