Đây là 2 khẩu súng của 2 người anh bà Em là ông Nguyễn Văn Thấn (đã mất) và ông Nguyễn Văn Liếu (bệnh). Trước đây, hai ông Thấn và Liếu tham gia cách mạng được trang bị. Cách nay vài ngày, bà Em dọn dẹp nhà cửa thì tìm thấy 2 khẩu súng trên nên tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng.
Bà Em làm thủ tục bàn giao 2 khẩu súng quân dụng cho Cơ quan Công an

Hiện nay, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn là một trong những công tác có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý của Nhà nước về an ninh trật tự, thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp, góp phần phòng ngừa ngăn chặn tội phạm, hạn chế tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ gây ra.


T. Nhung